Bases del I Concrus de TikTok ‘El valor de l’amistat’

7-Abril-2022

1. ORGANITZA:

La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Castalla, amb la col·laboració de la consultora social EQUÀLITAT, participació i igualtat i el finançament de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana.

2. OBJECTE:

Es convoca un concurs de TikTok per a la reflexió sobre el valor de l’amistat entre la població adolescent de Castalla. Es recopilaran vídeos per a conéixer què és per a l’adolescència l’amistat i quin és el seu valor, així com quina importància li donen en els diversos àmbits de la seua vida. Mitjançant el concurs es pretén estimular la reflexió i la creativitat, amb l’objectiu de mentalitzar a la joventut sobre l’empatia, la solidaritat i el compromís promovent un intercanvi de respecte i lleialtat, pel fet que l’amistat no es basa en els prejudicis. Els dos vídeos guanyadors obtindran un premi sobre la base dels criteris establits en la convocatòria.

3. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ:

Alumnat matriculat en els centres educatius de Castalla que cursen estudis de 1r de l’ESO a 2n de batxillerat amb un mínim d’edat de 13 anys*.

* Edat mínima per a tindre compte en la plataforma TikTok segons l’apartat 1 de les condicions d’ús del servei.

4. CRONOLOGIA

FASE DE COMUNICACIÓ FASE DE PARTICIPACIÓ FASE DE VALORACIÓ I SELECCIÓ DE PERSONES GUANYADORES FASE DE LLIURAMENT DE PREMIS
11/04/2022-

20/04/2022

11/04/2022-

10/05/2022

11/05/2022-

13/05/2022

13/05/2022-

15/05/2022

 

A. Fase de comunicació: 11/04/2022 – 20/04/2022

La Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Castalla donarà a conéixer les bases del present concurs mitjançant nota de premsa al portal de notícies en la pàgina web municipal i publicacions en xarxes socials del consistori, acompanyades de materials gràfics (cartells, baners, etc.). A més a més es comunicarà la iniciativa als centres educatius de Castalla.

B. Fase de participació: 11/04/2022 – 10/05/2022

El període de participació en el concurs de TikTok s’iniciarà el dia 11 d’abril de 2022, a les 14.00 h., i finalitzarà el 10 de maig de 2022, a les 23:59 h.

Les persones interessades a participar hauran de remetre l’enllaç del vídeo pujat a la xarxa social mitjançant el següent formulari telemàtic:

https://equalitat.typeform.com/concursamistat

 

Serà obligatori, en tot cas, l’ús de l’etiqueta #CastallaXLamistat, que recopilarà els vídeos del certamen en la plataforma; els quals tindran una duració màxima d’1 minut, siguen originals i d’autoria pròpia, no sent admesos vídeos que perjudiquen els drets de terceres persones i/o incloguen llenguatge ofensiu.

A més, la forma de presentació i l’estil serà lliure, cada participant podrà usar totes les eines creatives oferides per la xarxa social per al desenvolupament del seu vídeo, que només serà un per persona, siga individual o de grup.

* Nota: es podran realitzar sessions de dinamització en els centres educatius de Castalla, en el cas que es perceba una participació baixa per part del públic diana en el concurs.

C. Fase de valoració i selecció de persones guanyadores: 11/05/2022 – 13/05/2022

Finalitzat el termini de participació en el concurs, la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Castalla constituirà una Comissió de Valoració composta per quatre especialistes en la matèria (dos del personal tècnic municipal i dos de la consultora col·laboradora externa), que serà l’encarregada de valorar el contingut, interés i creativitat de cada vídeo, així com de triar les dues obres guanyadores de l’esdeveniment.

S’estableixen dues categories guanyadores:

1. Premi a l’obra més creativa: un xec de 150 euros per a gastar en el comerç local.

2. Premi a l’obra més inclusiva: un xec de 150 euros per a gastar en el comerç local.

El veredicte que recull la relació de persones guanyadores es publicarà en el Tauler d’Anuncis de la web de l’Ajuntament de Castalla, així com en les xarxes socials municipals, el 13/05/2022 de 2022. A més, durant aquesta setmana les integrants de la Comissió de Valoració es posaran en contacte de les persones que resulten guanyadores del concurs.

D. Fase de lliurament de premis: 13/05/2022 – 15/05/2022

L’acte de lliurament de premis tindrà lloc durant el cap de setmana de Sant Isidre, del 13 al 15 de maig de 2022. La data i l’hora de l’acte es publicaran a les xarxes socials de l’ajuntament en l’antelació pertinent.

 

ACCEPTACIÓ BASES

Els i les participants del concurs accepten les bases i autoritzen l’ajuntament per a publicar el vídeo guanyador, títol i autoria. La finalitat de les dades personals obtingudes és la participació en el concurs, que posteriorment quedaran eliminades en conéixer les persones guanyadores d’aquest.

VALEN TIK TOK CASTALLA  (Post de Instagram)

Los comentarios están cerrados.

Agenda

Pròxims esdeveniments

Contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials