Incidències urbanes

Mitjançant aquest servei el ciutadà pot comunicar qualsevol incidència o desperfecte a la seva ciutat per millorar el seu municipi, a través de diverses vies, permetent la participació directa dels ciutadans en la gestió municipal i en el manteniment de la seva ciutat i el seu carrer.

El servei permet que per mitjà de qualsevol de les vies per comunicar disponibles, a excepció de la via telefònica, es pugui adjuntar una fotografia que el ciutadà hagi pogut fer des del seu mòbil, millorant la informació facilitada.

Les vies per comunicar qualsevol tipus d’incidència urbana són les següents:

Nom y cognoms (requerit)

E-mail (requerit)

Tipus d'incidència

escriga la incidència

Adjuntar arxiu (només imatge)

Contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials