Plens

ANY 2024

31/01/2024 Ordinari
28/02/2024 Extraordinari
27/03/2024 Ordinari
14/05/2024 Extraordinari
29/05/2024 Ordinari

ANY 2023

25/01/2023 Ordinari
08/02/2023 Extraordinari
22/02/2023 Extraordinari
29/03/2023 Ordinari
13/04/2023 Extraordinari
02/05/2023 Extraordinari
11/05/2023 Extraordinari
13/06/2023 Extraordinari
14/06/2023 Extraordinari
17/06/2023 Constitució Ajuntament
26/06/2023 Extraordinari
05/07/2023 Extraordinari
26/07/2023 Ordinari
04/10/2023 Ordinari
25/10/2023 Extraordinari
09/11/2023 Extraordinari
29/11/2023 Ordinari

ANY 2022

27/01/2022 Ordinari
17/02/2022 Extraordinari
10/03/2022 Extraordinari
30/03/2022 Ordinari
04/04/2022 Extraordinari
29/04/2022 Extraordinari
25/05/2022 Ordinari
07/07/2022 Extraordinari
27/07/2022 Ordinari
29/08/2022 Extraordinari
05/10/2022 Extraordinari
30/11/2022 Ordinari
12/12/2022 Extraordinari
29/12/2022 Extraordinari

ANY 2021

07/01/2021 Extraordinari
15/01/2021 Extraordinari
27/01/2021 Ordinari
24/02/2021 Extraordinari
31/03/2021 Ordinari
21/04/2021 Extraordinari
13/05/2021 Extraordinari
26/05/2021 Ordinari
07/06/2021 Extraordinari
01/07/2021 Extraordinari
20/07/2021 Extraordinari
28/07/2021 Ordinari
03/08/2021 Extraordinari
29/09/2021 Ordinari
18/10/2021 Extraordinari
20/10/2021 Extraordinari
27/10/2021 Extraordinari
24/11/2021 Ordinari
09/12/2021 Extraordinari

ANY 2020

14/01/2020 Extraordinari
29/01/2020 Ordinari
21/02/2020 Extraordinari
13/03/2020 Extraordinari
27/05/2020 Ordinari
29/07/2020 Extraordinari
27/08/2020 Extraordinari
30/09/2020 Ordinari
28/10/2020 Extraordinari
25/11/2020 Ordinari
07/12/2020 Extraordinari
23/12/2020 Extraordinari

ANY 2019

30/01/2019 Ordinari
27/03/2019 Ordinari
15/06/2019 Constitució Ajuntament
10/07/2019 Extraordinari
31/07/2019 Ordinari
25/09/2019 Ordinari
05/11/2019 Extraordinari
03/12/2019 Ordinari
23/12/2019 Extraordinari

ANY 2018

01/02/2018 Ordinari
28/03/2018 Ordinari
30/05/2018 Ordinari
31/07/2018 Ordinari
10/10/2018 Ordinari
28/11/2018 Ordinari

ANY 2017

31/01/2017 Ordinari
08/02/2017 Extraordinari
29/03/2017 Ordinari
31/05/2017 Ordinari
10/07/2017 Extraordinari
26/07/2017 Ordinari
27/09/2017 Ordinari
29/11/2017 Ordinari

ANY 2016

28/01/2016 Ordinari
06/04/2016 Ordinari
02/06/2016 Ordinari
27/07/2016 Ordinari
06/10/2016 Ordinari
09/10/2016 Extraordinari
30/11/2016 Ordinari

ANY 2015

04/02/2015 Ordinari
26/03/2015 Ordinari
13/06/2015 Constitució Ajuntament
01/07/2015 Extraordinari
23/07/2015 Extraordinari
30/09/2015 Ordinari
09/10/2015 Extraordinari
15/11/2015 Ordinari
22/12/2015 Extraordinari

ANY 2014

29/01/2014 Ordinari
26/03/2014 Ordinari
28/05/2014 Ordinari
31/07/2014 Ordinari
30/09/2014 Ordinari
09/10/2014 Extraordinari
26/11/2014 Ordinari
19/12/2014 Extraordinari

ANY 2013

04/01/2013 Ordinari
04/03/2013 Ordinari
28/04/2013 Ordinari
22/05/2013 Extraordinari
03/06/2013 Extraordinari
05/07/2013 Ordinari
25/09/2013 Ordinari
09/10/2013 Extraordinari
30/10/2013 Extraordinari
27/11/2013 Ordinari
20/12/2013 Extraordinari

ANY 2012

27/02/2012 Ordinari
20/03/2012 Extraordinari
26/04/2012 Ordinari
28/06/2012 Ordinari
27/07/2012 Extraordinari
17/09/2012 Ordinari
09/10/2012 Extraordinari
30/10/2012 Ordinari

ANY 2011

11/06/2011 Extraordinari
29/06/2011 Extraordinari
13/09/2011 Ordinari
09/10/2011 Extraordinari
03/11/2011 Ordinari
11/11/2011 Extraordinari
22/12/2011 Ordinari

Contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials