Patrimoni Cultural

Hogueras de Sant Francesc (2005). Hoguera del nº 40 de la calle Juan XXIII.

Hogueras de Sant Francesc (2005).
Hoguera del nº 40 de la calle Juan XXIII.

El patrimoni cultural d’un poble comprèn les obres dels seus artistes, arquitectes, músics, escriptors i savis, així com les creacions anònimes, sorgides de l’ànima popular, i el conjunt de valors que donen sentit a la vida, és a dir, les obres materials i no materials que expressen la creativitat d’aquest poble; la llengua, els ritus, les creences, els llocs i monuments històrics, la literatura, les obres d’art i els arxius i biblioteques” (Definició elaborada per la Conferència Mundial de la UNESCO sobre el Patrimoni Cultural, celebrada a Mèxic en l’any 1982).

Aquesta descripció realitzada per la UNESCO descriu, encertadament, la noció de patrimoni cultural. Un patrimoni que és part fonamental de la història de la humanitat i caracteritza la seva forma de ser.

L’Ajuntament de Castalla, conscient de la importància del patrimoni cultural local, aposta per la seva gestió amb la creació del Servei Municipal de Patrimoni Cultural centrat en el mateix. Aquest, dependent de la regidoria de Patrimoni, té com objectiu desenvolupar una política de gestió moderna i eficaç, basada en la investigació, conservació, restauració i difusió dels nostres béns culturals. Política que aposta per la inclusió dels mateixos en la dinàmica cultural, econòmica i social del municipi, i que comprèn, entre unes altres, les següents funcions:

  • Inventariar i catalogar el patrimoni cultural local.
  • Informar, proposar i realitzar les actuacions necessàries per a l’adequada gestió dels béns culturals locals.
  • Assessorar i informar a investigadors, estudiants, institucions, particulars, professionals, o empreses en aspectes relacionats amb el patrimoni cultural local.
  • Establir i fomentar els intercanvis i relacions amb entitats i institucions, públiques i/o privades, relacionades amb el patrimoni cultural.
  • Dissenyar, planificar i coordinar els plans dels serveis externs contractats per al desenvolupament dels projectes d’activitats i serveis culturals.

La difusió de la cultura, la història i el patrimoni de Castalla és una de les grans prioritats de la política de gestió de la regidoria de Patrimoni i del seu servei municipal. En aquest sentit, a través d’aquestaweb i del bloc Castalla, Cultura, Història i Patrimoni, podrà conèixer tenir accés directe al nostre treball.

Ordenança

Per a saber més

Publicacions electròniques

Contacte

Juan Antonio Mira Rico
Tècnic en patrimoni cultural
Correu electrònic: patrimoniocultural@castalla.org

965 560 028 – 687 776 249

Memòria d’actuacions

Contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials