Regidors

D. JESÚS LÓPEZ BLANCO

Alcalde-President
ÀREA DE CONTRACTACIÓ, SERVICIS PÚBLICS, BRIGADA D’OBRES, MANTENIMENT URBANO, FESTES, FESTEJOS TAURINS I ESPORTS
alcaldia@castalla.org

Dª. MARÍA MAGDALENA BERENGUER BERBEGAL

Primera Tinenta d’Alcalde
ÀREA DE RÈGIM INTERN, PERSONAL, SERVICIS SOCIALS, SEGURETAT CIUTADANA, MEDI AMBIENT I PATRIMONI
mberenguer@castalla.org

D. JOSÉ MIGUEL PAYÁ SEPÚLVEDA

Regidor delegat
ESPORTS
jmpaya@castalla.org

Dª. RAQUEL GARCÍA PÉREZ

Tercera Tinenta d’Alcalde
ÀREA D’HISENDA, ADL I SANITAT
rgarciap@castalla.org

D. JOSÉ RICO BERNABEU

Segon Tinent d’Alcalde
ÀREA DE CULTURA, COMERÇ, CONSUM I PROMOCIÓ TURÍSTICA
jrico@castalla.org

Dª. JUDIT SEVA CERDÁ

Quinta Tinenta d’Alcalde
ÀREA DE JOVENTUT I EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ, NOVES TECNOLOGIES I TRANSPARÈNCIA
jseva@castalla.org

D. EMILIO JOSÉ BERNABEU RAMÓN

Quart Tinent d’Alcalde
ÀREA D’URBANISME I INDÚSTRIA
ebernabeu@castalla.org

Dª. MÓNICA VERDÚ MARTÍNEZ

Regidora delegada
PROMOCIÓ TURÍSTICA I PATRIMONI HISTÒRIC
mverdu@castalla.org

D. ÁLVARO MARTÍNEZ DURÁ

Regidor delegat
SERVICIS PÚBLICS, BRIGADA D’OBRES, MANTENIMENT URBANO
amartinezd@castalla.org

Dª. MARI LUZ MONLLOR MOLLÁ

Dª. EVA Mª. GUERRERO CARAYOL

Dª. DOLORES RICO RODRÍGUEZ

D. FRANCISCO DE BORJA PERONA MIRA

Dª. SONIA PÉREZ CASANOVA

D. JUAN MERLOS OLIVER

D. JESÚS JAVIER BEDMAR GUERRERO

Dª. ANA FERNANDA ALES MASEGOSA

Contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials