Regidors

D. JESÚS LÓPEZ BLANCO

Alcalde-President
ÀREA D’URBANISME, EDUCACIÓ I FESTES PATRONALS
alcaldia@castalla.org

Dª. MARÍA MAGDALENA BERENGUER BERBEGAL

Primera Tinenta d’Alcalde
ÀREA DE RÈGIM INTERN, PERSONAL, CONTRACTACIÓ, SERVEIS SOCIALS, SEGURETAT CIUTADANA, MEDI AMBIENT I JOVENTUT
mberenguer@castalla.org

D. JOSÉ MIGUEL PAYÁ SEPÚLVEDA

Regidor delegat
ESPORTS
jmpaya@castalla.org

Dª. RAQUEL GARCÍA PÉREZ

Tercera Tinenta d’Alcalde
ÁREA D’HISENDA, ADL, INDÚSTRIA, SANITAT I ESPORTS
rgarciap@castalla.org

D. JAVIER SIRVENT BROTONS

Quart Tinent d’Alcalde
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS, BRIGADA D’OBRES, MANTENIMENT URBÀ I FESTEJOS TAURINS
jsirvent@castalla.org

D. JOSÉ RICO BERNABEU

Segon Tinent d’Alcalde
CULTURA, PATRIMONI HISTÒRIC, COMERÇ, CONSUM, PROMOCIÓ TURÍSTICA I FESTEJOS
jrico@castalla.org

Dª. JUDIT SEVA CERDÁ

Regidora delegada
JOVENTUT, EDUCACIÓ, COMUNICACIÓ, NOVES TECNOLOGIES I TRANSPARÈNCIA
jseva@castalla.org

D. EMILIO JOSÉ BERNABEU RAMÓN

Regidor delegat
URBANISME I INDÚSTRIA
ebernabeu@castalla.org

Dª. MÓNICA VERDÚ MARTÍNEZ

Regidora delegada
PROMOCIÓ TURÍSTICA I PATRIMONI HISTÒRIC
mverdu@castalla.org

Dª. MARI LUZ MONLLOR MOLLÁ

Dª. EVA Mª. GUERRERO CARAYOL

Dª. DOLORES RICO RODRÍGUEZ

D. SAÚL MIRA VIDAL

Dª. SONIA PÉREZ CASANOVA

D. JUAN MERLOS OLIVER

D. JESÚS JAVIER BEDMAR GUERRERO

Dª. ANA FERNANDA ALES MASEGOSA

Contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials