Matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües dels Ensenyaments d’Idiomes de Règim Especial en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2016.

7-Març-2016

Nom del tràmit

Matriculació per a la realització de la prova de certificació dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2 del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües dels Ensenyaments d’Idiomes de Règim Especial en les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Valenciana, corresponent a la convocatòria 2016.

Objecte del tràmit

L’objecte del tràmit és la matrícula per a la prova de certificació que, en cas de superació, donarà lloc a l’obtenció del corresponent certificat, dins dels distints nivells A2, B1, B2, C1 i C2 que recull el Marc Europeu Comú de Referència .

MÉS INFORMACIÓ

Los comentarios están cerrados.

Agenda

Pròxims esdeveniments

Contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials