Ajudes per raons de caràcter públic, social i humanitari a persones i unitats de convivència en situació d’emergència habitacional

18-Abril-2019

Publicació de la convocatòria per a l’exercici 2019 de les Ajudes d’Emergència Habitacional
ORDRE 2/2019, de 9 d’abril, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió directa d’ajudes per raons de caràcter públic, social i humanitari a persones i unitats de convivència en situació d’emergència habitacional.

http://www.five.es/?wysija-page=1&controller=email&action=view&email_id=120&wysijap=subscriptions&user_id=4

https://calab.es/ayudas-economicas/ayudas-emergencia-habitacional-2019/

Los comentarios están cerrados.

Agenda

Pròxims esdeveniments

Contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials