L’Ajuntament de Castalla rep una subvenció de la Diputació d’Alacant per a sufragar les despeses generades per Covid-19 en Benestar Social

10-Juny-2020

L’Excma. Diputació Provincial d’Alacant ha concedit una subvenció nominativa per Covid-19 a la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Castalla per un import de 44.011 euros. Aquesta ajuda va destinada a prestacions socials per situacions extraordinàries provocades per Covid-19.

La subvenció anirà destinada a sufragar despeses relatives a:

  • Reforçar els serveis de proximitat de caràcter domiciliari per a garantir les cures, el suport, la vinculació a l’entorn, la seguretat i l’alimentació.
  • Adquisició de mitjans de prevenció i Equips de Protecció Individual (EPI).
  • Ampliar la dotació de les partides destinades a garantir ingressos suficients a les famílies, per a assegurar la cobertura de les seues necessitats bàsiques, ja siguen aquestes d’urgència o d’inserció.

https://www.castalla.org/wp-content/uploads/2020/06/ANUNCIO-AYUDA-COVID-19-DIPUTACION.pdf

ANUNCIO AYUDA COVID 19 DIPUTACION

Los comentarios están cerrados.

Agenda

Pròxims esdeveniments

Contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials