Bases del Concurs Municipal de Fotografia ‘Que bonic és el meu poble i que bé m’ho passe amb la meua familia’

7-Abril-2022

1. Objecte i participants

L’Ajuntament de Castalla, des de la Regidoria de Benestar Social, anima a la infància del municipi a participar en el Concurs de Fotografia que té per títol ‘Que bonic és el meu poble i com el disfrute amb la meua família’.

L’objecte d’aquesta activitat és educar de manera dinàmica i pràctica a les futures generacions en valors que fomenten la cura i el respecte pel medi ambient, en vistes de crear un món socialment més responsable.

En aquest concurs podran participar xiquetes i xiquets l’edat dels quals oscil·le entre els 6 i 12 anys i s’hagen matriculat en els centres escolars d’educació primària de Castalla. Es descartarà qualsevol treball o projecte que no estiga realitzat per part de la població infantil indicada anteriorment.

 

2. Característiques de les fotografíes

Les fotografies o projectes presentats a aquest concurs hauran d’inspirar-se en els llocs il·lustres i espais naturals de Castalla, tractant de posar en valor els valors de comunitat i cooperació per a la preservació de l’ecosistema, d’acord amb la finalitat d’aquesta activitat.

Per a capturar les instantànies del municipi es podrà emprar qualsevol dispositiu electrònic que permeta la presa d’imatges.

 

3. Categories dels treballs

Les i els participants es distribuiran en dues categories, diferenciades en funció de l’edat que tinguen en la data d’inici del concurs, i podran presentar quantes fotografies desitgen:

–        Categoria A: Grups de 6 a 8 anys.

–        Categoria B: Grups de 9 a 12 anys.

Cada treball o projecte ha de ser totalment original i no haver participat en cap altre concurs.

 

 

4. Forma de presentació

La presentació de les fotografies es durà a terme de manera telemàtica (*). Havent de remetre la fotografia en format imatge (png o jpg) al correu electrònic castalla@equalitat.es i amb l’assumpte ‘Concurs de fotografia Castalla 2022’.

Juntament amb les imatges de cada participant, s’haurà d’especificar:

–        Nom i cognoms

–        Sexe

–        Edat

–        DNI/ NIE / Passaport

–        Correu electrònic de contacte

–        Categoria a la qual es presenta

–        Títol del treball

Davant qualsevol dubte o incidència, les persones participants poden contactar amb l’equip dinamitzador del concurs mitjançant el telèfon 963 11 02 66, o remetent un correu electrònic a l’adreça castalla@equalitat.es.

(*) Nota: a fi de garantir la participació real i efectiva de les persones menors d’edat del municipi, quedaran excloses d’aquesta obligatorietat aquelles persones que no disposen dels recursos necessaris per a poder dur-la a terme mitjançant mitjans electrònics, havent de canalitzar la seua participació a través del personal del centre educatiu respectiu.

5. Cronologia

FASE DE COMUNICACIÓ FASE DE PARTICIPACIÓ FASE DE VALORACIÓ i SELECCIÓ DE PERSONES GUANYADORES FASE D’ENTREGA DE PREMIS
11/04/202220/04/2022 11/04/202210/05/2022 11/05/202213/05/2022 13/05/202215/05/2022

 

6. Premis i entrega

Finalitzat el període de participació en el concurs, la Regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament de Castalla constituirà una Comissió de Valoració composta per quatre especialistes en la matèria (dues del personal tècnic municipal i dos de la consultora col·laboradora externa), que serà l’encarregada de valorar la qualitat de les fotografies.

Per a cada categoria s’entregaran els següents premis:

–        Categoria A: un xec de 150 euros per a gastar en el comerç local.

–        Categoria B: un xec de 150 euros per a gastar en el comerç local.

Cap dels premis podrà canviar-se pel seu valor en metàl·lic.

L’acta que recull la relació de persones guanyadores es publicarà en el Tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament de Castalla, així com en les xarxes socials municipals, el 13 de maig de 2022. A més, en aquesta mateixa data la Comissió de Valoració es posarà en contacte amb aquelles persones que resulten guanyadores del concurs.

 

ACEPTACIÓ BASES

Les i els participants del concurs accepten les bases i autoritzen l’Ajuntament de Castalla per a publicar la fotografia guanyadora, títol i autoria. La utilització de les dades personals se circumscriu a la participació en el concurs i, per consegüent, seran eliminats una vegada finalitze aquest.

Baner - concurs de fotografia

Los comentarios están cerrados.

Agenda

Pròxims esdeveniments

  • No hay eventos
Contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials