APROVACIÓ DEFINITIVA DE LES BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUDES A L’EMPARA DE LA SUBVENCIÓ DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT AMB DESTINACIÓ A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC QUE LA CRISI ENERGÈTICA ESTÀ SUPOSANT SOBRE PIMES, MICROPIMES, PETITS EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS

26-Octubre-2022

L’Ajuntament de Castalla, mitjançant Acord de l’Ajuntament-Ple de 29 d’agost de 2022, en sessió extraordinària, va aprovar inicialment les BASES REGULADORES DE LA CONCESSIÓ D’AJUDES A L’EMPARA DE LA SUBVENCIÓ DE L’EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL D’ALACANT AMB DESTINACIÓ A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC QUE LA CRISI ENERGÈTICA ESTÀ SUPOSANT SOBRE PIMES, MICROPIMES, PETITS EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DEL MUNICIPI DE CASTALLA (ANUALITAT 2022), per la qual cosa s’ha sotmès a informació pública pel termini de trenta dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant, a fi que els qui poguessin tenir-se per interessats en aquest expedient, puguin comparèixer i formular quantes al·legacions, suggeriments o reclamacions tinguin per convenient.

https://www.castalla.org/wp-content/uploads/2022/10/PUBLICACIÓN-APROBACIÓN-DEFINITIVA-CRISIS-ENERGÉTICA.pdf

Los comentarios están cerrados.

Agenda

Pròxims esdeveniments

  • No hay eventos
Contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials