JUSTIPROP. Serveis d’orientació jurídica de proximitat

10-Novembre-2022

Què és el JUSTIPROP?

És un servei d’orientació, assessorament i informació jurídica, finançat per la Generalitat i prestat per professionals de l’advocacia en les dependències que els ajuntaments posen a la disposició de la ciutadania.

Quin servei presta a la ciutadania?

1. Informació en matèria d’accés a la justícia, mediació, assistència a les víctimes del delicte, i protecció dels drets.
2. Informació sobre la ubicació i dades de contacte de seus judicials, Oficines d’Assistència a les Víctimes del Delicte, Oficines de Denúncies i d’Assistència a les Víctimes de Violència de Gènere, Serveis d’Orientació i Mediació, Col·legis professionals de l’advocacia i de la procura, Centres socials, i Registre Civil.
3. Informació sobre recursos públics i privats per a la protecció i defensa dels drets i interessos legítims.
4. Informació sobre tràmits administratius davant el registre civil, mercantil i de la propietat.
5. Assessorament i orientació jurídics previs al procés per a reclamar la tutela judicial dels drets i interessos, quan tinguin per objecte evitar el conflicte judicial o analitzar la viabilitat de la pretensió.
6. Suport per a realitzar consultes electròniques de tràmits judicials o administratius en matèria de justícia o administració de justícia, i accedir a l’estat de tramitació de processos judicials, dels registres en els quals es tingui la condició de persona interessada, prèvia autorització.

On?

En l’oficina JUSTIPROP del municipi de Castalla, situada en avinguda Constitució, 68.

Quan?

Els dies dijous en horari de 16.00 h a 20.00 h.

Cita prèvia: Telèfon: 965 56 10 00

Informació en els Serveis Socials de l’Ajuntament de Castalla.

Generalitat Valenciana

https://justiciaoberta.gva.es/

Consell Valencià de Col·legis d’Advocats

 https://www.cvca.es/

Los comentarios están cerrados.

Agenda

Pròxims esdeveniments

Contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials