Durant el termini d’exposició al públic de l’ORDENANÇA PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN LES BASES

7-Febrer-2023

REGULADORES DEL SERVEI “MENJAR A CASA” DE L’AJUNTAMENT DE CASTALLA, no s’han presentat al·legacions a aquesta, per la qual cosa resulta aprovat definitivament el text de l’Ordenança per la qual s’estableixen les Bases Reguladores del Servei “Menjar a Casa” de l’Ajuntament de Castalla amb el qual es pretenia distribuir el menjar a les persones majors que per la seva especial situació tenien com a principal problema una deficient nutrició, el text de la qual entrarà en vigor als quinze dies de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant del text de l’ORDENANÇA PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN LES BASES REGULADORES DEL SERVEI “MENJAR A CASA” DE L’AJUNTAMENT DE CASTALLA, el text del qual es fa públic, per al seu general coneixement i en compliment del que es preveu en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.

https://www.castalla.org/wp-content/uploads/2023/02/PUBLICACION-APROBACION-DEFINITIVA-MENJAR-A-CASA.pdf

Los comentarios están cerrados.

Agenda

Pròxims esdeveniments

  • No hay eventos
Contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials