Edicte eleccions generals 23 de juliol de 2023

15-Juny-2023

Edicte de l’alcaldia de Castalla amb motiu de la convocatòria d’eleccions generals per al 23 de juliol de 2023. Per a donar compliment a l’article 39.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, queda exposat al públic el CENS ELECTORAL tancat a 30 de gener de 2023, que recollirà totes les variacions produïdes fins al 28 de desembre de 2022, perquè durant els dies del 5 al 12 de juny, puga presentar-se qualsevol reclamació sobre inclusió o exclusió indeguda en les mateixes.

Aquestes reclamacions hauran de ser efectuades personalment pels interessats, en la Secretaria d’aquest Ajuntament, acreditats amb el seu DOCUMENT D’IDENTITAT.

Així mateix, i de conformitat amb l’article 24.2 de la mateixa llei, s’exposa la RELACIÓ DE MESES I LOCALS ELECTORALS d’aquest municipi.

L’ALCALDE-PRESIDENT EN FUNCIONS,
Antonio Bernabeu Bernabeu


Consulta la informació sobre els locals i les meses electorals en el següent enllaç: https://www.castalla.org/wp-content/uploads/2023/06/BANDO-CENSO-Y-MESAS-ELECTORALES.pdf

Los comentarios están cerrados.

Agenda

Pròxims esdeveniments

  • No hay eventos
Contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials