INICIACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A LA CREACIÓ D’UN CONSELL SECTORIAL DE MEDI AMBIENT DE CASTALLA

3-Julio-2023

A fi d’afavorir i impulsar la gestió de la Corporació dels ciutadans i de les associacions en els assumptes municipals, i vista la problemàtica que suposa per al nostre municipi la sol·licitud de diverses llicències de macroplantes fotovoltaiques a instal·lar en el nostre terme municipal, es considera oportú establir dins del marc organitzatiu de la Corporació, un CONSELL SECTORIAL DE MEDI AMBIENT, la finalitat del qual serà d’informe i proposta en relació amb les iniciatives i actuacions municipals que afecten de manera directa al medi ambient i a la conservació del paisatge municipal.

Per tot això, es proposa iniciar expedient per a la constitució d’un CONSELL SECTORIAL DE MEDI AMBIENT, donant trasllat de l’acord a les Associacions veïnals i a les associacions municipals amb objecte relacionat amb el medi ambient, a fi que manifesten el seu parer i propostes en relació amb la proposta de creació d’aquest òrgan.

Segueix l’enllaç per a veure el document complet: https://www.castalla.org/wp-content/uploads/2023/07/anuncio-tablon-y-web.pdf

Los comentarios están cerrados.

Agenda

Pròxims esdeveniments

Contacte 96 656 08 10 info@castalla.org
Xarxes socials