ESCOLA D’ADULTS informa PROVES LLIURES PER A L´OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN ESO 2017

7-Abril-2017

En el curs acadèmic 2016-2017, es realitzarà una única convocatòria en el mes de juny. Per a presentar-se a la prova, les persones aspirants acreditaran la seua identitat per mitjà de DNI o NIE, en el cas d’estrangers residents. Podran inscriure’s aquelles persones que complisquen, almenys, 18 anys l’any natural de la convocatòria. La formalització de la matrícula es realitza en les direccions territorials d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, del 4 d’abril al 5 de maig de 2017.

A partir del curs acadèmic 2017-2018, les dues convocatòries de la prova es realitzaran en els mesos de febrer i juny.

Enllaç a la inscripció de la prova

Los comentarios están cerrados.

Agenda

Próximos eventos

Contacto 96 656 08 10 info@castalla.org
Redes sociales